Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

Upriličena promocija rukopisa

(reprint izdanja djela Bustan i Gulistan sa komentarom Ahmeda Sudija Bošnjaka)

Upriličena promocija rukopisa

U prepunoj Srednjoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke u utorak, 14. 02. 2017. godine, održana je promocija reprint izdanja dva rukopisa koji se čuvaju u njenim fondovima. Međunarodni centar za rukopise iz New Delhija (Noor International Microfilm Center), u sklopu sporazuma o međusobnoj saradnji ove dvije institucije, potpisanog krajem septembra 2016. godine, štampao je reprint komentare djela Gulistan i Bustan. Osnovna djela na perzijskom jeziku napisao je Sa‘di Širazi (Abū ‘Abdullāh Mušarrifuddīn b. Muṣliḥuddīn Saʻdī ‎Šīrāzī, 691/1291.‎), a komentare na turskom jeziku Ahmed Sudi Bošnjak (‎1007/1599)‎. Na početku promocije prisutnima je prikazan desetominutni film o načinu restauracije starog papira i drugim djelatnostima Noor International Microfilm Centra iz New Delhija, nakon čega se prisutnima obratio dr. Mehdi Havage Piri, direktor ovoga Centra, koji je ukratko predstavio rad ovoga Centra. Više o reprint izdanjima rukopisa i njihovim autorima govorili su prof. dr. Namir Karahalilović, profesor perzijskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i doc. dr Ahmed Zildžić, profesor islamske kulture i civilizacije na istom fakultetu. Na kraju promocije prisutnima se obratio direktor Biblioteke mr. Osman Lavić, zahvalivši Centru na štampanju ovih djela što će ih učiniti dostupnijim naučnoj javnosti i doprinijeti očuvanju originalnih primjeraka. Moderator promocije bio je mr. Nihad Čamdžić. Ahmed Sudi Bošnjak najpoznatiji je komentator klasičnih autora perzijske književnosti Sa'dija i Hafiza. Njegov komentar djela Bustan, koji je ovom prilikom štampan u reprint izdanju, prepisan je deceniju prije autorove smrti i predstavlja najstariji poznati prijepis ovoga djela. Promocija je održana u suorganizaciji s Fondacijom Mulla Sadra iz Sarajeva a u sklopu manifestacije obilježavanja 480 godina postojanja i kontinuiranog rada Biblioteke.

Digitalna biblioteka