Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

Upriličena izložba Bosanske vakufname u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Galeriji Općine Novi Grad

Upriličena izložba <i>Bosanske vakufname u Gazi Husrev-begovoj biblioteci</i> u Galeriji Općine Novi Grad

U četvrtak, 22. 6. 2017. godine, u 16,30 sati u Galeriji Općine Novi Grad otvorena je izložba pod nazivom Bosanske Vakufname u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Ovu gostujuću izložbu, prvu od tri predviđene u novoizgrađenim prostorijama ove općine, otvorili su direktor Gazi Husrev-begove biblioteke mr. Osman Lavić i načelnik g. Semir Efendić.


Na izložbi su predstavljeni najznačajniji vakifi i vakufi, koji su ‎odigrali važnu ulogu u urbanom, privrednom, kulturno-prosvjetnom i infrastrukturnom aspektu ‎našeg društva. Prikazane vakufname, po svojoj formi i funkciji, istovjetne su s vakufnamama ‎nastalim u bilo kojem dijelu osmanskog državno-pravnog sistema, bez obzira na kojem ‎krajoliku nastajale. Iz mnoštva vakufnama koje se čuvaju u fundusu Gazi Husrev-begove biblioteke njihov izbor ‎na ovoj izložbi odražava vrlo važne društveno-historijske i kulturološke pojave u Bosni i Hercegovini u četiri ‎stoljeća osmanske uprave. Kao historijsko-pravni dokumenti, vakufname formom i sadržajem odražavaju povijesnu zbilju ‎sveukupnog društvenog stanja i hoda institucije vakufa tokom trajanja osmanske uprave na ovim prostorima. Izložba je bila postavljena od 22. 06. 2017. - 28. 06. 2017. ‎ godine u sklopu sporazuma o saradnji na zajedničkim projektima iz oblasti kulture i historijskog nasljeđa potpisanog između ove općine i sedam institucija kulture (Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, Umjetničke galerije Sarajevo, Javne ustanove Muzej Sarajeva, JU Muzej „Alija Izetbegović“, Gazi Husrev-begove biblioteke, Bošnjačkog instituta - Fondacija Adila Zulfikarpašića i Historijskog arhiva Sarajevo), čija realizacija će se odvijati u toku ove godine. Ovom prilikom se zahvaljujemo Općini Novi grad, njihovom načelniku g. Semiru Efendiću kao i uposlenicima na pruženoj prilici i dobroj saradnji na prezentovanju našeg kulturnog nasljeđa. Naša radost je još veća jer je ova izložba prva u nizu dogovorenih aktivnosti čija realizacija se dešava u godini kada Gazi Husrev-begova biblioteka navršava 480 godina svoga kontinuiranog rada i djelovanja, a Općina Novi Grad 40. godina postojanja. F.T.
/uimages/albumi/thumbs/izlozba-ng7.jpg /uimages/albumi/thumbs/izlozba-ng6.jpg /uimages/albumi/thumbs/izlozba-ng5.jpg /uimages/albumi/thumbs/izlozba-ng3.jpg /uimages/albumi/thumbs/izlozba-ng2.jpg /uimages/albumi/thumbs/izlozba-ng1.jpg

Digitalna biblioteka