Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

Uprava i osoblje

Upravni odbor Biblioteke je najviši organ upravljanja u Biblioteci. Sastoji se od pet članova od kojih su dva predstavnici Biblioteke a tri delegira Rijaset Islamske zajednice. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, počevši od 28.01.2016.

Članovi aktuelnog Upravnog odbora Gazi Husrev-begove biblioteke su

Prof. Hilmo Neimarlija, predsjednik

Dževad Pleh, član

Nihad Mehmedović, član

Hamida Karčić, član

Šahsena Đulović, član


Uposlenici Gazi Husrev-begove biblioteke

 

Šahsena Đulović, saradnik za odnose sa javnošću
email: sdjulovic@ghb.ba


Fond Rukopisa


Azra Gadžo-Kasumović, arhivista
Arhiv osmanskih dokumenata
email: akasumovic@ghb.ba


Hfz. Hamza Lavić, bibliotekar
Arhiv osmanskih dokumenata
email: hlavic@ghb.ba


Amina Kadribegović-Mehić, arhivista
Arhiv Islamske zajednice
email: akadribegovic@ghb.ba


Faruk Špilja, informatičar
IT menadžer
email: fspilja@ghb.ba

 
 
Mr. Madžida Smajkić, gl. restaurator i konzervator
Restauracija
email: msmajkic@ghb.ba 


Ruhulah Hodžić, restaurator i konzervator
Restauracija
email: rhodzic@ghb.ba


Nihad Njemčević, knjižničar
Depo knjiga
email: nnjemcevic@ghb.ba


Hazim Lepir, bibliotekar
Infopult
email: hlepir@ghb.ba


Kerim Njemčević, knjižničar
Depo knjiga
email: knjemcevic@ghb.ba


Zijad Ohranović, kafe kuhar – ekonom
Kafeterija
email:zohranovic@ghb.ba

 
Mr. Hamida Karčić, sekretar
email: hkarcic@ghb.ba


Hfz. Haso Popara, bibliotekar
Fond rukopisa
email: hpopara@ghb.ba


Fatima Omerdić, bibliotekar
Fond štampanih knjiga na orijentalnim jezicima
email: fomerdic@ghb.ba


Amela Lepir, bibliotekar
Fond periodike
email: alepir@ghb.ba


Muhamed Hodžić, viši arhivista
Arhiv Islamske zajednice
email: mhodzic@ghb.ba


Muhamed Mušić, tehničar-snimatelj
Digitalizacija
email: mmusic@ghb.ba


Kenan Kadić, informatičar
Administrator baza podataka
email: kkadic@ghb.ba


Mevludin Kost, restaurator i konzervator
Restauracija
email: mkost@ghb.ba


Houssein Lutumba, restaurator i konzervator
Restauracija
email: hlutumba@ghb.ba


Izudina Zukorlić, referentni bibliotekar
Čitaonica
email: izukorlic@ghb.ba


Adnan Bajraktarević, knjižničar
Čitaonica
email: abajraktarević@ghb.ba


Riad Zembo, održavalac tehničkih postrojenja
email: rzembo@ghb.baZarfa Cocalić, higijeničarka

Selma Mehić, higijeničarka

Hiba Begić, higijeničarka

Hankija Fehratović, higijeničarka