Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

Primopredaja Monografije

Danas je izvršena zvanična primopredaja 1000 primjeraka Monografije Gazi Husrev-begove biblioteke, koji su štampani zahvaljujući sredstvima Turske uprave za međunarodnu saradnju i razvoj TIKA-e. Biblioteku je, tim povodom, posjetio koordinator TIKA-e za Sarajevo gospodin Omer Faruk Alimci i predao je tiraž od 1000 primjeraka Monografije mr. Osmanu Laviću, direktoru Biblioteke. Pored ovog i mnogobrojnih drugih projekata, TIKA je ove godine finansijski podržala i projekat opremanja Odjela za restauraciju i konzervaciju naše ustanove. Direktor Lavić se srdačno zahvalio TIKI i kordinatoru Alimciju. Zajedno je istaknuto da je ovim projektom učvršćena saradnja između dvije institucije i izražena spremnost i želja da će ona biti nastavljena i ubuduće.

<center>Primopredaja Monografije</center>

Digitalna biblioteka