Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

Press clipping

 

Gazi Husrev-begova biblioteka je često bivala u fokusu interesovanja medija, posebno onih koji se, sukladno svom sadržajnom uređenju, bave kulturom, tradicijom ili naukom, ali i onih koji prate svakodnevne vijesti, događaje i aktuelnosti u ukupnom društvenom životu grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine.
Posebnu pažnju javnosti privlačili su pojedini bibliotečki primjerci, raritetni rukopisi ili stari dokumenti, kao i historijat Biblioteke, sa naglaskom na ratnu priču i spašavanje rukopisa i ostalih fondova u periodu od 1992-1995.

Ipak, najveću medijsku promociju, Gazi Husrev-begova biblioteka doživjela je u januaru 2014. godine u danima otvaranja njene nove namjenski projektovane i izgrađene zgrade.


 

 


Dig. biblioteka