Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

Postoji li mogućnost da se putem elektronske pošte pošalje određena literatura  i materijali koji su pohranjeni u Biblioteci i koji bi bio način plaćanja?

Postoji mogućnost slanja određene bibliotečke građe putem elektronske pošte. U tom slučaju  neophodno je kontaktirati referentnog bibliotekara (info@ghb.ba ), a plaćanje se vrši preko bankovnog računa.Dig. biblioteka