Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

Nagrade i priznanja


Na Generalnoj Skupštini UNESCO-a održanoj 30. oktobra 2017. godine u Parizu, Rukopisna zbirka Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu upisana je u Registar „Pamćenje svijeta" posvećen pokretnoj svjetskoj kulturnoj baštini.

Godine 1992. kada su u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu, pored stotina hiljada ubijenih i protjeranih nedužnih ljudi i mnogo više porušenih domova, uništavane i hiljade rukopisa, knjiga i rijetkih historijskih dokumenata širom Bosne i Hercegovine, UNESCO u Parizu je uspostavio program „Pamćenje svijeta" (Memory of the World) s ciljem očuvanja i omogućavanja pristupa kulturnom naslijeđu u raznim dijelovima svijeta, naročito onom kojem prijeti uništenje i nestanak uslijed ratova i socijalnih nemira. Kako bi se sačuvala i ugrožena knjižna baština UNESCO je zajedno sa Međunarodnom federacijom bibliotekarskih udruženja (IFLA) i Međunarodnim savjetom za arhiv (ICA) kroz program „Pamćenje svijeta" pokrenuo projekat očuvanja ovoga naslijeđa, a koji je otpočeo pravljenjem spiskova teško oštećenih i ugroženih bibliotečkih zbirki i arhivskih fondova. Istovremeno, u Gazi Husrev-begovoj biblioteci se, osim borbe za fizičko očuvanje rukopisne zbirke i drugih njenih fondova, užurbano radilo na mikrofilmiranju, a poslije rata i na digitaliziranju i katalogiziranju ove i drugih zbirki. Nakon što su navedeni projekti završeni i rukopisna zbirka, zajedno sa ostalom bibliotečkom i nebibliotečkom građom smještena u odgovarajući prostor, Gazi Husrev-begova biblioteka aplicira za uvrštavanje svoje rukopisne zbirke u UNESCO Registar „Pamćenja svijeta".

 

Gazi Husrev-begova biblioteka dobila je Šestoaprilsku nagradu grada Sarajeva 2000. godine za doprinos u očuvanju pisane kulturne baštine Bosne i Hercegovine.

Ovo značajno priznanje dodijeljeno je Gazi Husrev-begovoj biblioteci, kao jednoj od najznačajnijih institucija u kojoj se sakuplja, čuva, obrađuje i daje na korištenje posebno značajna zbirka islamskih rukopisa, zbirka stare bosanske periodike i zbirka starih štampanih knjiga na bosanskom i orijentalnim jezicima.

Kao posebno značajan razlog dodjeljivanja ove nagrade bila je činjenica da je Biblioteka sačuvala sve svoje fondove u cjelosti tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992-1995. godine.


 


Fondacija za islamsko naslijeđe Al-Furqan iz Londona dodijelila je dr. Mustafi Jahiću, direktoru Biblioteke, Kasimu Dobrači posthumno, Zejnilu Fajiću, Fehimu Nametku i hafizu Hasi Popari nagradu Al-Furqan za istaknuti doprinos u oblasti islamskih rukopisa. Nagrada predstavlja priznanje dobitnicima za njihov trud uložen na očuvanje islamskih rukopisa i rad na njihovom katalogiziranju. Prilikom dodjele Nagrade u Londonu, 24. januara 2002. godine, u sjedištu Fondacije, njen predsjednik i osnivač šejh Ahmed Zeki Jemani čestitao je dobitnicima i zaželio im dalji uspjeh u njihovom poslu.


Na svečanosti upriličenoj u Mostaru, 22. jula 2004. godine, ministar kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine, gosp. Gavrilo Grahovac uručio je Povelje skupini kulturnih radnika kao znak priznanja za njihov doprinos u očuvanju i obnovi kulturno-historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine. Među dobitnicima Povelje bio je i Mustafa Jahić, direktor Gazi Husrev-begove biblioteke.


 


Dig. biblioteka