Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

KONKURS za popunu radnih mjesta u Gazi Husrev-begovoj biblioteci na neodređeno vrijeme

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Gazi Husrev-begova biblioteka

Upravni odbor

 

Na osnovu člana 23. Pravila Gazi Husrev-begove biblioteke i Odluke Upravnog odbora br. UO 17-03-2-355/2018. od 15. maja 2018. godine objavljuje se:

 

 

KONKURS

za popunu radnih mjesta u Gazi Husrev-begovoj biblioteci na neodređeno vrijeme

 

 

  1. Bibliotekar - evropski fond,    izvršilac - jedan  (1)
  2. Fototeka - muzej, izvršilac – jedan (1)

 

Prijem se vrši na neodređeno vrijeme

 

Kandidati za navedena radna mjesta osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa treba da ispunjavaju i posebne uvjete:

Pozicija jedan:

-         visoku stručnu spremu, Filozofski fakultet orijentalnog/bibliotečkog smjera ili Fakultet islamskih nauka,

-         položen stručni ispit,

-         znanje jednog stranog jezika,

-         godinu dana radnog iskustva.

Pozicija dva:

-         srednju stručnu spremu,

-         radno iskustvo od jedne godine u oblasti fotografije, muzeja i arhiva,

-         znanje engleskog jezika i po mogućnosti arapskog.

 

Kandidati su dužni uz prijavu na konkurs dostaviti:

-         ovjerenu kopiju diplome o stručnoj spremi,

-         dokaz o radnom iskustvu,

-         uvjerenje koje dokazuje poznavanje traženih vještina,

-         kraću biografiju sa adresom stanovanja i kontakt telefon.

 

Ljekarsko uvjerenje tražit će se naknadno od kandidata koji budu primljeni u radni odnos.

Konkursna komisija zadržava pravo obavljanja intervjua sa kandidatima.

 

Prijave se dostavljaju lično ili preporučenom poštom na adresu:

Gazi Husrev-begova biblioteka

Ul. Gazi Husrev-begova 46.

71 000 Sarajevo

Sa naznakom ''Prijava na konkurs''

 

Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.


Dig. biblioteka