Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

Koju literaturu Biblioteka posjeduje?

Gazi Husrev-begova biblioteka posjeduje  najviše literature iz oblasti islamistike, historije, orijentalistike i beletristike, a posebno djela vezana za Bosnu i Hercegovinu. Pored toga, dostupna su i djela iz svih drugih naučnih i stručnih oblasti.

 


Dig. biblioteka