Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

Katalozi rukopisa

U Gazi Husrev-begovoj biblioteci čuva se više od 10.500 kodeksa islamskih rukopisa na arapskom, turskom, perzijskom i bosanskom jeziku. Biblioteka je počela sa objavljivanjem Kataloga ovih rukopisa 1963. godine, kada je objavljena prva knjiga, da bi 1980. bila objavljena druga knjiga, a treća 1991. godine.

Od 1998. godine, kada je objavljena četvrta knjiga, do danas je objavljeno ukupno osamnaest knjiga Kataloga u kojima je kataloški obrađeno 10.190 rukopisa. Ovdje treba posebno istaći veliku pomoć Fondacije za islamsko naslijeđe al-Furqān iz Londona, koja od 1998. godine, između ostalog, kontinuirano materijalno pomaže obradu i štampanje ovih Kataloga.

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK I
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK II
Katalog arapskih, turskih i perzijskih rukopisa, SVEZAK III
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK IV
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK V
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK VI
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK VII
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK VIII
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK IX
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK X
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XI
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XII
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XIII
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XIV
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XV
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XVI
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XVII
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XVIII

.


Dig. biblioteka