Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA
Svezak XVIII, London - Sarajevo,1434-2013,

Obradio: Haso Popara,
Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe,
22A Old Court Place, London. W8 4PL, U.K,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Cijena: 30,00 KM.

Sadržaj

 

UVODNA RIJEČ
FOREWORD
PREDGOVOR
PREFACE
UVOD
INTRODUCTION
TRANSKRIPCIJA - TRANSCRIPTION
ENCIKLOPEDIJA - ENCYCLOPEDIA
Arapski jezik - Arabic language
FILOZOFIJA - PHILOSOPHY
Arapski jezik - Arabic language
LOGIKA - LOGIC
Arapski jezik - Arabic language
TESAVVUF - ISLAMIC MYSTICISM
Arapski jezik - Arabic language
Turski jezik - Turkish language
Perzijski jezik - Persian language
ETIKA - ETHICS
Arapski jezik - Arabic language
DISPUTACIJA - DISPUTATION
Arapski jezik - Arabic language
GRAMATIKA - GRAMATICS
Arapski jezik - Arabic language
Turski jezik - Turkish language
STILISTIKA I METRIKA - STYLISTICS AND METRICS
Arapski jezik - Arabic language
RJEČNICI - DICTIONARIES
Arapsko-arapski (Arabic-arabic)
Arapsko-turski (Arabic-turkish)
Perzijsko-turski (Persian-turkish)
Arapsko-perzijsko-turski (Arabic-persian-turkish)
KNJIŽEVNOST - BILLES-LETTRES
Arapski jezik - Arabic language
Turski jezik - Turkish language
Perzijski jezik - Persian language
MEDICINA I FARMACIJA - MEDICINE AND PHARMACY
Arapski jezik - Arabic language
Turski jezik - Turkish language
MATEMATIKA - MATHEMATICS
Arapski jezik - Arabic language
ASTRONOMIJA I ASTROLOGIJA- ASTRONOMY AND ASTROLOGY
Arapski jezik - Arabic language
Turski jezik - Turkish language
HISTORIJA - HISTORY
Arapski jezik - Arabic language
Turski jezik - Turkish language
GEOGRAFIJA - GEOGRAPHY
Turski jezik - Turkish language
EPISTOLOGRAFIJA - EPISTOLOGRAPHY
Turski jezik - Turkish language
TAJANSTVENE NAUKE - MISTERIOUS SCIENCES
Arapski jezik - Arabic language
Turski jezik - Turkish language
Perzijski jezik - Persian language
DIPLOMA
PIRNAMA
MEDŽMUE - MADJMUAS
DJELA NA BOSANSKOM - WORKS IN BOSNIAN
INDEKSI - INDEXES
Indeks naslova - Title index
Indeks naslova u transkripciji - Title index in transcription
Indeks prepisivača - Index of transcribers
Indeks vlasnika i vakifa - Index of owners and donators
Indeks mjesta - Index of places
Kataloški index - Cataloguing index
Signaturni index - Call number index
PRILOZI - SUPLEMENTS


 


Dig. biblioteka