Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA
Svezak XVII, London - Sarajevo,1431-2010,

Obradio: Osman Lavić,
Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street,
Wimbledon, London, 22A Old Court Place, London. W8 4PL, UK,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Cijena: 30,00 KM.

Sadržaj

 

SADRŽAJ UVODNA RIJEČ
PREDGOVOR
UVOD
IZVORI I LITERATURA
TRANSKRIPCIJA
MUSHAFI
PRIJEVODI KUR’ANA
DIJELOVI KUR’ANA
NAUKA O ČITANJU KUR’ANU
TEFSIRI KUR’ANA
TRADICIJA
DOGMATIKA
DOVE - En-ami
ISLAMSKO PRAVO

a) Uvod u islamsko pravo

b) Islamo pravo

c) Šerijatsko-pravna rješenja

d) Islamsko nasljedno pravo

e) Popstupak pred šerijatskim sudovima i epistolografija

f) Zakoni

g) Državno pravo i uređenje države

TESAWWUF
VAZ
INDEKSI

Indeks naslova

Indeks naslova u transkripciji

Indeks autora

Indeks prepisivača

Indeks vlasnika i vakifa

Indeks mjesta

Kataloški index

Signaturni index

PRILOZI


 


Dig. biblioteka