Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA
Svezak XVI, London - Sarajevo, 1429-2008,

Obradio: Haso Popara,
Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe,
Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Cijena: 30,00 KM.

Sadržaj

 

SADRŽAJ
UVODNA RIJEČ
PREDGOVOR
UVOD
FOREWORD
PREFACE
INTRODUCTION
IZVORI I LITERATURA
TRANSKRIPCIJA
GRAMATIKA

Arapski rukopisi

Turski rukopisi

STILISTIKA

Arapski rukopisi

METRIKA

Arapski rukopisi

Turski rukopisi

RJEČNICI

Arapsko-arapski

Arapsko-turski

Arapsko-tursko-bosanski

Arapsko-perzijski

Arapsko-perzijsko-turski

Arapsko-bosanski

Perzijsko-turski

Perzijsko-bosanski

Tursko-bosanski

Tursko-bosansko-arapski

Bosansko-tursko-bosanski

KNJIŽEVNOST

Arapski

Turski

Zbirke

Perzijski

Bosanski

INDEKSI

Indeks naslova

Indeks naslova u transkripciji

Indeks autora

Indeks prepisivača

Indeks vlasnika i vakifa

Indeks mjesta

Signaturni indeks

Kataloški indeks

PRILOZI

 Dig. biblioteka