Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA
Svezak XV, London - Sarajevo, 1427-2006,

Obradio: Osman Lavić,
Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe,
Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Cijena: 30,00 KM.

Sadržaj

 

UVODNA RIJEČ
PREDGOVOR
UVOD
TRANSKRIPCIJA
MUSHAFI
PRIJEVODI KUR’ANA

Turski jezik

Perzijski jezik

DIJELOVI KUR’ANA
ENAMI
INDEKSI

Indeks naslova

Indeks naslova u transkripciji

Indeks prepisivača

Indeks vlasnika i vakifa

Indeks mjesta

Kataloški index

Signaturni index

PRILOZI

 


Dig. biblioteka