Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA
Svezak XIV, London - Sarajevo, 1426-2005,

Obradio: Osman Lavić,
Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe,
Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Cijena: 30,00 KM.

Sadržaj

 

UVODNA RIJEČ
FOREWORD
PREDGOVOR
PREFACE
UVOD
INTRODUCTION
IZVORI I LITERATURA
TRANSKRIPCIJA
UVOD U ISLAMSKO PRAVO(USUL AL-FIQH)

Arapski rukopisi

ISLAMSKO PRAVO

Arapski rukopisi

Turski rukopisi

Bosanski rukopisi

ŠERIJATSKO-PRAVNA RJEŠENJA OF ISLAMIC LAW (AL-FATAWA)

Arapski rukopisi

Turski rukopisi

ISLAMSKO NASLJEDNO PRAVO (AL-FARATD)

Arapski rukopisi

Turski rukopisi

DRŽAVO PRAVO I UREÐENJE DRŽAVE (NIZAM AD-DAWLA WA AL-QAWANIN)

Arapski rukopisi

Turski rukopisi

ZAKONI (QAWANIN)

Turski rukopisi

POSTUPAK PRED SERIATSKIM SUDOVIMA (ADAB AL-QADl, AS-SUKUK)

Arapski rukopisi

Turski rukopisi

VAZ (AL-MAW'IZA)

Arapski rukopisi

Turski rukopisi

Bosanski rukopisi

INDEKSI

Indeks naslova

Indeks naslova u transkripciji

Indeks autora

Indeks prepisivača

Indeks vlasnika i vakifa

Indeks mjesta

Kataloški index

Signaturni index

PRILOZI

 


Dig. biblioteka