Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA
Svezak XII, London - Sarajevo, 1424-2003,

Obradio: Mustafa Jahić,
Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe,
Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Cijena: 30,00 KM.

Sadržaj

 

UVODNA RIJEČ
FOREWORD
UVOD
ITRODUCTION
IZVORI I LITERATURA
TRANSKRIPCIJA
MEDICINA I FARMACIJA

Arapski rukopisi

Turski rukopisi

Perzijski rukopisi

VETERINA

Turski rukopisi

MATEMATIKA

Arapski rukopisi

Turski rukopisi

ASTRONOMIJA

Arapski rukopisi

Turski rukopisi

Perzijski rukopisi

ASTROLOGIJA

Arapski rukopisi

Turski rukopisi

Perzijski rukopisi

TAJANSTVENE NAUKE

1. Mineralogija i alhemija

Turski rukopisi

2. Tajanstvena moć slova i brojeva, Božijih imena i Kur'ana

Arapski rukopisi

Turski rukopisi

3. Proricanje budućnosti

a) Ar-ramal, al-gafr, al-fal

Arapski rukopisi

Turski rukopisi

Perzijski rukopisi

b) Tumačenje snova

Arapski rukopisi

Turski rukopisi

4. Magija, bajanje, zapisivanje i magija kvadrata

DRUGE NAUKE
INDEKSI

Indeks naslova

Indeks naslova u transkripciji

Indeks autora

Indeks prevodilaca

Indeks prepisivača

Indeks vlasnika i vakifa

Indeks mjesta

Kataloški indeks

Signaturni indeks

PRILOZI

 


Dig. biblioteka