Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA
Svezak XI, London - Sarajevo, 1424-2003,

Obradio: Zejnil Fajić,
Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe,
Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Cijena: 30,00 KM.

Sadržaj

 

UVODNA RIJEČ
PREDGOVOR
UVOD
FOREWORD
PREFACE
ITRODUCTION
IZVORI I LITERATURA
TRANSKRIPCIJA
ENCIKLOPEDIJA

Arapski rukopisi

Turski rukopisi

KUR'AN

A) MUSHAFI

B) DIJELOVI KUR'ANA

C) POJEDINA SURETA

D) PRIJEVODI KUR'ANA

Turski rukopisi

Perzijski rukopisi

Bosanski rukopisi

E) REGISTAR KUR'ANA

NAUKA O ČITANJU KUR'ANA

A) TEDŽVID

Arapski rukopisi

Turski rukopisi

Bosanski rukopisi

B) KIRAET

KOMENTARI KUR'ANA

Arapski rukopisi

Turski rukopisi

Bosanski rukopisi

TRADICIJA

A) TEORIJA HADISA

Arapski rukopisi

Bosanski rukopisi

B) ZBIRKE - TEKST HADISA

Arapski rukopisi

Turski rukopisi

Perzijski rukopisi

Bosanski rukopisi

DOGMATIKA (‘AKAID)

Arapski rukopisi

Turski rukopisi

Bosanski rukopisi

DOVE

Arapski rukopisi

Turski rukopisi

Perzijski rukopisi

INDEKSI

Indeks naslova

Indeks naslova u transkripciji

Indeks autora

Indeks prepisivača

Indeks vlasnika i vakifa

Indeks mjesta

Kongruencija brojeva I

Kongruencija brojeva II

PRILOZI


 


 


Dig. biblioteka