Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA
Svezak X, London - Sarajevo, 1423-2002,

Obradio: Osman Lavić,
Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe,
Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Cijena: 30,00 KM.

Sadržaj

 

UVODNA RIJEČ
PREDGOVOR
UVOD
FOREWORD
PREFACE
ITRODUCTION
IZVORI I LITERATURA
TRANSKRIPCIJA
UVOD U ISLAMSKO PRAVO

 

 

Arapski rukopisi

 

ISLAMSKO PRAVO

Arapski rukopisi

Turski rukopisi

Bosanski rukopisi

ŠERIJATSKO-PRAVNA RJEŠENJA

Arapski rukopisi

Turski rukopisi

ISLAMSKO NASIJEDNO PRAVO

Arapski rukopisi

Turski rukopisi

ZAKONI

Turski rukopisi

Bosanski rukopisi

POSTUPAK PRED ŠERIATSKIM SUDOVIMA

Arapski rukopisi

Turski rukopisi

INDEKSI

Indeks naslova

Indeks naslova u transkripciji

Indeks autora

Indeks prepisivača

Indeks vlasnika i vakifa

Indeks mjesta

Kongruencija brojeva I

Kongruencija brojeva II

PRILOZI

 


 


 


Dig. biblioteka