Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA
Svezak V, London - Sarajevo, 1999,

Obradio: Zejnil Fajić,
Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe,
Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.


Cijena: 30,00 KM.

Sadržaj

UVODNA RIJEČ
PREDGOVOR
FOREWORD
PREFACE
UVOD
INTRODUCTTON
IZVORI I LITERATURA
TRANSKRIPCIJA
1. FILOZOFIJA

a) Filozofija

arapski

turski

b) Logika

arapski

c) Disputacija (nauka o pojmovima)

2. HISTORIJA

a) Sira

arapski

turski

perzijski

b) Istorija

arapski

turski

djela čije vrijeme nastanka nije poznato

c) Biografije

arapski

turski

perzijski

3. GEOGRAFIJA

INDEKSI

Indeks naslova

Indeks naslova u transkripciji

Indeks pisaca

Indeks prepisivača

Ideks vakifa

Indeks bivših vlasnika

Indeks mjesta

Tabelarni pregled inventarskih brojeva rukopisa i rednog broja Kataloga

Pregled obrađenih rukopisa po temama

 

 


Dig. biblioteka