Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA
Svezak IV, London - Sarajevo, 1998,

Obradio: Fehim Nametak,
Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe,
Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Cijena: 30,00 KM.

Sadržaj

UVODNA RIJEČ
PREDGOVOR
FOREWORD
PREFACE
UVOD
INTRODUCTION
IZVORI I LITERATURA
TRANSKRIPCIJA
KNJIŽEVNOST:

ARAPSKI RUKOPISI

KNJIŽEVNOST:

TURSKI RUKOPISI

KNJIŽEVNOST:

PERZIJSKI RUKOPISI

KNJIŽEVNOST:

RUKOPISI NA BOSANSKOM JEZIKU

INDEKSI
INDEKS NASLOVA
INDEKS NASLOVA U TRANSKRIPCIJI
INDEKS AUTORA
INDEKS PREPISIVAČA
INDEKS VAKIFA I BIVŠIH VLASNIKA
INDEKS MJESTA


 


Dig. biblioteka