Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA
Svezak II (drugo izdanje), London - Sarajevo, 1423/2002,

Obradio: Kasim Dobrača,
Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe,
Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Hamdije Kreševljakovića 58, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Cijena: 30,00 KM.

Sadržaj

 

UVODNA RIJEČ DRUGOM IZDANJU
FOREWORD TO THE SECOND EDITION
PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU
PREFACE TO THE SECOND EDITION
UVOD
INTRODUCTORY
IZVORI I LITERATURA
TRANSKRIPCIJA
TABELARNI PREGLED RUKOPISA PO JEZICIMA

UVOD U ISLAMSKO PRAVO (USUL AL-FIQH)

Arapski

ISLAMSKO PRAVO (AL-FIQH)

Arapski

Turski

ŠERIJATSKO-PRAVNA RJEŠENJA (AL-FETAWA)

Arapski

Turski

NASLJEDNO PRAVO (AL-FARA'ID)

Arapski

Turski

DRŽAVNO PRAVO I UREÐENJE DRŽAVE (NIZAM AD-DAWLAWA 'L - QAWANIN)

Arapski

Turski

ZAKONI (QAWANIN)

Turski

POSTUPAK PRED ŠERIJATSKIM SUDOVIMA (ADAB AL-QADI, AS-SUKUK)

Turski

INDEKSI
INDEKS DJELA
INDEKS PISACA
INDEKS PREPISIVAČA
INDEKS MJESTA
INDEKS VAKIFA
TABELE


 


Dig. biblioteka