Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

Kantonalni ministri posjetili Gazi Husrev-begovu biblioteku i medresu

Kantonalni ministri posjetili Gazi Husrev-begovu biblioteku i medresu

Na inicijativu Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ministri u Vladi Kantona Sarajevo, Zineta Bogunić, ministrica obrazovanja i nauke, i Amel Kovačević, ministar finansija, posjetili su 05. novembra 2019. godine Gazi Husrev-begovu biblioteku i Gazi Husrev-begovu medresu.

Direktor Uprave za obrazovanje i nauku prof. dr. Dževad Hodžić i direktor Gazi Husrev-begove biblioteke mr. Osman Lavić upoznali su ministre o značajnim kulturnim i naučnim resursima koji se čuvaju u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, te potrebi kvalitetnog rješavanja statusa Biblioteke kao ustanove od javnog značaja i njenog adekvatnog pozicioniranja u okviru Univerziteta u Sarajevu kao jedne od nastavnih i naučnih univerzitetskih baza.

Tokom posjete Gazi Husrev-begovoj medresi direktor hafiz dr. Mensur Malkić sa saradnicima predstavio je rad i aktuelne projekte u Medresi. U razgovoru je posebno naglašen značaj stavljanja prostora Gazi Husrev-begovog hanikaha u funkciju predstavljanja važnih kulturnih i umjetničkih sadržaja u cilju afirmacije muslimanske kulture i tradicije na ovim prostorima. Istaknuto je da bi prostor Hanikaha, pored odgojnih svrha u okviru rada Gazi Husrev-begove medrese, mogao doprinijeti kvalitetnijoj kulturnoj i turističkoj ponudi Sarajeva i države Bosne i Hercegovine, a s druge strane predstaviti najširoj javnosti muslimansku i bošnjačku tradiciju i kulturu, kao i savremenu umjetničku i kulturnu produkciju.

Ministri su izrazili spremnost za podršku projektima Gazi Husrev-begove biblioteke i Gazi Husrev-begove medrese, uključujući i realizaciju kulturnih sadržaja u Gazi Husrev-begovom hanikahu.


Vijest preuzeta sa: www.islamskazajednica.ba

/uimages/albumi/thumbs/05-11-2019-01-posjeta-biblioteka-1.jpg /uimages/albumi/thumbs/05-11-2019-01-posjeta-biblioteka-2.jpg /uimages/albumi/thumbs/05-11-2019-01-posjeta-medresa.jpg


Dig. biblioteka