Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

Kako naručiti građu?

Građa se naručuje ispunjavanjem obrasca za naručivanje građe (dostupnoga na infopultu ). Na obrascu je potrebno napisati signaturu, potrebne podatke o građi i broj članske karte. Za samopretragu građe dostupni su digitalizirani katalozi, a za dodatnu pomoć  tu su knjižničari i referntni bibliotekar.

 


Dig. biblioteka