Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

Izložba: Mevlud u kuluturi bosansko-hercegovačkih muslimana

Izložba: Mevlud u kuluturi bosansko-hercegovačkih muslimana

U Galeriji Općine Novi Grad Sarajevo otvorena je izložba pod nazivom Mevlud u kulturi bosansko-hercegovačkih muslimana. Na izloženim panelima predstavljena je retrospektiva onoga što su Bošnjaci napisali o Muhammedu, a.s., a uvidom u sadržaj novijih izdanja mevluda primjetno je kako se iz pera bosanskih autora lijepe riječi o Allahovom Poslaniku, a.s., još uvijek ispisuju. Putem izloženih panela posjetioci imaju priliku upoznati se sa autorima mevluda u Bosni i Hercegovini, među kojima su: Ali-dede Bošnjak, Salih Gašević, Muharem Dizdarević, Safvet-beg Bašagić, Rešad Kadić, Ešref Kovačević, Sejfullah Proho, Mustafa Jelovac i drugi. Pored toga, na izložbi su prezentirani rukopisi i zbirke mevluda, arhivski dokumenti koji se odnose na obilježavanje mevluda u Bosni i Hercegovini, te muzejski eksponati koji su tradicionalno bili nezaobilazan dio mevludskih svečanosti.
Izložba je postavljena u okviru obilježavanja 23. manifestacije „Novogradski dani 2019.", u okviru koje će građani imati priliku uživati u mnoštvu programskih sadržaja, među kojima je i i spomenuta izložba Gazi Husrev-begove biblioteke.
Izložba je otvorena do 10.06.2019. godine, od 10:00h do 16:00h.


/uimages/albumi/thumbs/1.jpg /uimages/albumi/thumbs/2.jpg /uimages/albumi/thumbs/3.jpg /uimages/albumi/thumbs/4.jpg /uimages/albumi/thumbs/5.jpg /uimages/albumi/thumbs/6.jpg /uimages/albumi/thumbs/7.jpg /uimages/albumi/thumbs/8.jpg /uimages/albumi/thumbs/9.jpg /uimages/albumi/thumbs/10.jpg /uimages/albumi/thumbs/11.jpg /uimages/albumi/thumbs/12.jpg /uimages/albumi/thumbs/13.jpg /uimages/albumi/thumbs/16.jpg /uimages/albumi/thumbs/15.jpg


Dig. biblioteka