Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

Fond fototeke

Fond fototeke

Fond fototeke Gazi Husrev-begove biblioteke sadrži oko 20.000 fotografija i razglednica. Fond je podijeljen na stari i novi dio. U starom dijelu fonda, koji broji 2.192 jedinice, zastupljene su, uglavnom, starije fotografije bosanskih gradova i objekata islamske kulture, fotografije osoba, bosanske uleme, starih bosanskih porodica, bosanske nošnje i slično.

Ovaj dio fonda sastoji se većinom od starih razglednica. Novi dio fonda čine fotografije snimljene u novije vrijeme i fotografije koje se i danas snimaju. Fond se proširuje snimanjem na terenu, povremenim otkupom i poklonima.

Sve fotografije novog dijela fonda razvrstane su u nekoliko grupa prema različitim kriterijima. Tako je svaki medžlis IZ-e u Bosni i Hercegovini zastupljen fotografijama džamija i drugih islamskih objekata koje se nalaze na tom terenu.

Prethodna Sljedeća
/uimages/fototeka/slider1/slider11.jpg/uimages/fototeka/slider1/slider110.jpg/uimages/fototeka/slider1/slider111.jpg/uimages/fototeka/slider1/slider112.jpg/uimages/fototeka/slider1/slider113.jpg/uimages/fototeka/slider1/slider114.jpg/uimages/fototeka/slider1/slider115.jpg/uimages/fototeka/slider1/slider116.jpg/uimages/fototeka/slider1/slider117.jpg/uimages/fototeka/slider1/slider118.jpg/uimages/fototeka/slider1/slider119.jpg/uimages/fototeka/slider1/slider12.jpg/uimages/fototeka/slider1/slider120.jpg/uimages/fototeka/slider1/slider121.jpg/uimages/fototeka/slider1/slider122.jpg/uimages/fototeka/slider1/slider123.jpg/uimages/fototeka/slider1/slider124.jpg/uimages/fototeka/slider1/slider125.jpg/uimages/fototeka/slider1/slider126.jpg/uimages/fototeka/slider1/slider127.jpg/uimages/fototeka/slider1/slider13.jpg/uimages/fototeka/slider1/slider14.jpg/uimages/fototeka/slider1/slider15.jpg/uimages/fototeka/slider1/slider16.jpg/uimages/fototeka/slider1/slider17.jpg/uimages/fototeka/slider1/slider18.jpg/uimages/fototeka/slider1/slider19.jpg


Osim po medžlisima, fotografije su podijeljene i po sljedećim oblastima:

- Fotografije džamija, medresa i drugih islamskih učilišta; tekija, turbeta i drugih kultnih mjesta; zatim nišana, starih kamenih mostova, šadrvana i česama, sahat-kula i starih instrumenata za mjerenje vremena, starih gradova ili tvrđava, kula i odžaka, starih stambenih zgrada (bosanske kuće), ostalih objekata (musalle, munare, ezan-taši, kameni čiraci i slično).

- Poseban dio fonda čine potkupolne džamije u Bosni i Hercegovini kao najreprezentativnije građevine.

- Fotografije bosanskih gradova, čaršija, karakterističnih ulica i sokaka, starih stambenih cjelina (Počitelj, Begovina u Stocu, Velagićevina u Blagaju i slično).


- Fotografije nošnji i običaja Bošnjaka i drugih naroda u Bosni i Hercegovini.

- Fotografije prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine: flora i fauna, posebno cvjetovi, leptiri i insekti, ljekovite trave, gljive, planine, rijeke i njihovi izvori, jezera, slapovi i vodopadi, pećine, kanjoni, prirodni fenomeni i slično.


- Fotografije stećaka i bogumilskih nekropola.

- Fotografije osoba. Ovaj fond razdvojen je u dva segmenta. Prvi segment čine fotografije bosanske uleme a druge fotografije ostalih javnih ličnosti, kao što su: političari, kulturni i javni radnici, književnici i drugi umjetnici.


- Posebno treba istaknuti fotografije, njih nekoliko stotina, porušenih i u ratu oštećenih bosanskih džamija i drugih objekata u vlasništvu Islamske zajednice.

Ukratko, svaki segment života Bosne i Hercegovine, materijalne kulture i prirodnog naslijeđa, zastupljen je, i manje ili više, predstavljen na fotografijama fonda fototeke.

Fond mogu koristiti istraživači koji se bave izučavanjem i istraživanjem oblasti zastupljenih na fotografijama ovoga fonda.

 

Filatelistička zbirka

Pored rukopisa i štampanih dokumenata po kojima je Gazi Husrev-begova biblioteka poznata u svijetu, Biblioteka posjeduje i druge značajne zbirke koje do sada nisu bile predmet javnog prezentiranja. Među njima je zbirka poštanskih maraka pod nazivom Islam na poštanskim markama koja se u Biblioteci nalazi od 1990. godine.

Sakupljanje i izučavanje poštanskih maraka datira iz 1840. godine kada je u Engleskoj izdata prva poštanska marka. Uporedo sa razvojem upotrebe poštanske marke, razvijala se i tematska filatelija. Postoje na stotine popularnih tema predstavljenih na poštanskim markama kao što su umjetnost, religija, arhitektura, medicina, flora, fauna, sport itd.

Prethodna Sljedea
/uimages/fototeka/slider2/slider21.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider210.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider211.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider212.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider213.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider214.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider215.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider216.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider217.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider218.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider219.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider22.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider220.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider221.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider222.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider223.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider224.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider225.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider226.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider227.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider228.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider229.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider23.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider230.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider231.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider232.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider233.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider234.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider235.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider236.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider237.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider238.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider239.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider24.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider240.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider241.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider242.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider243.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider244.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider245.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider246.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider247.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider248.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider249.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider25.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider250.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider251.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider252.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider26.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider27.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider28.jpg/uimages/fototeka/slider2/slider29.jpg


Autor zbirke poštanskih maraka koja se nalazi u Gazi Husrev-begovoj biblioteci je Ihsan Zulfikarpašić (192-1990) koji je oporukom zaviještao da se zbirka poslije njegove smrti pokloni Biblioteci. Gospodin Zulfikarpašić je rođen u Foči ali je u Sjedinjenim Američkim Državama živio oko 30 godina i tamo osvojio brojne nagrade i priznanja za svoj rad. Sedamdesetih godina prošlog vijeka, odlučio je da se posveti sakupljanju poštanskih maraka sa islamskim motivima.

Zbirka Islam na poštanskim markama sastoji se od pet albuma sa preko četiri stotine različitih poštanskih maraka sa islamskim motivima. Autor zbirke je svaku marku opisao a ponegdje je uključio i kraći tekst na temu nekih islamskih događaja ili ličnosti. Svi opisi i napomene su na engleskom jeziku. Svojim marljivim i preciznim radom sačinio je tako zbirku poštanskih maraka koja se svrstava u najkompletnije zbirke ove vrste. Podijeljena je na nekoliko grupa (i podgrupa): Kur'an, Poslanik Muhammed, molitve, islamsko obrazovanje, islamske konferencije, islamska umjetnost, islamska arhitektura, islamski folklor, islamske ličnosti. Poštanske marke na temu Poslanika Muhammeda nadalje su podijeljene na podgrupe: Poslanikov rođendan, učenje poslanika Muhameda (hadis), izučavanje i širenje hadisa.

Svrha s kojom je autor kreirao zbirku bila je širenje saznanja o Islamu i islamskoj civilizaciji u sredinama u kojima se o tome nedovoljno zna.

Pored ove zbirke, Biblioteka posjeduje i jedan album poštanskih maraka iz Irana te manje zbirke maraka iz austrougarskog perida, iz vremena NDH-e, Kraljevine Jugoslavije, kao i manji broj turskih maraka.

U saradnji sa JP BH Pošta radi se na izradi posebne zbirke bosanskohercegovačkih poštanskih maraka koje su štampane kod nas od 1993. godine do danas.

 

Dig. biblioteka