Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

Cjenovnik usluga GHB

-sve cijene su izražene u konvertibilnim markama (KM)-
Zaposleni

Usluga Cijena

Godišnja članarina
Polugodišnja članarina    
Mjesečna članarina
Sedmična članarina
Dnevna članarina 

50,00
30,00
15,00
5,00
3,00

Studenti,učenici, penzioneri, nezaposleni

Usluga Cijena

Godišnja članarina
Polugodišnja članarina    
Mjesečna članarina
Sedmična članarina
Dnevna članarina 

30,00
20,00
10,00
5,00
3,00

Printanje vlastite građe (A4)

Ispis teksta (c/b)
Ispis teksta sa slikom (c/b)
Ispis teksta sa slikom (kolor)
Ispis cijelog formata (kolor)
Printanje A3 formata


0,10
0,15
0,50
1,00
+50%

Kopiranje i printanje A4

Monografije prije 1945. god. 
Monografije poslije 1945. god.
Periodika do 1910. god. 
Periodika 1910. - 1945. god.
Periodika poslije 1945. god. 
Arhivski dokumenti prije 1945. god.
Arhivski dokumenti poslije 1945. god. 
Kopiranje vlastite građe 
Kopiranje i printanje A3 formata 


0,20
0,15
0,50
0,20
0,15
1,00
0,30
0,10
+50%

Snimanje digitalizirane građe (sken)

Rukopisi
Monografije prije 1945. god.
Monografije poslije 1945. god.
Periodika do 1910. god.
Periodika 1910. - 1945. god.
Periodika poslije 1945. god.
Arhivski dokumenti prije 1945. god.
Arhivski dokumenti poslije 1945. god.


1,00
0,20
0,15
0,50
0,20
0,15
1,00
0,30


Snimanje na DVD 2,00 KM

Snimanje na CD 1,00 KMNAPOMENE

 

Besplatna članarina će se obezbijedit šehidskoj djeci i članovima porodice poginulih boraca, RVI i drugim kategorijama korisnika kojima će direktor Biblioteke na preporuku rukovodioca Odjeljenja to omogućiti. 

U slučaju gubitka ili oštečenja članske kartice, korisnik nadoknađuje troškove izrade nove koji iznose 10,00 KM.

 Članska kartica se treba pokazati uposleniku Biblioteke prije korištenja čitaonice, radi evidentiranja a u slučaju da korisnik tri (3) puta u toku mjeseca zaboravi i ne pokaže karticu, daljnje korištenje čitaonice će biti onemogućeno sve dok korisnik ne dostavi člansku karticu. 


Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se prvi radni dan u 2018. godini.
 
Odluka ima da se stavi na oglasnu ploču, web stranicu Biblioteke i na vidljivom mjestu prije ulaska u čitaonicu.

Digitalna biblioteka