Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

Arhiv Islamske zajednice


ARHIV ISLAMSKE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Građa Arhiva Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je specijaliziranog tipa, nastala u radu organa i institucija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Ona predstavlja značajan i veoma bogat izvor podataka iz historije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Predstavlja dio kulturne baštine Islamske zajednice i Bošnjaka, dragocjeno i nezamjenljivo svjedočanstvo o našoj prošlosti.

Arhivska građa nastala je u razdoblju od 1882. do 1993. godine u ukupnoj količini od 564 dužinska metra. Smještena je u prostorijama Gazi Husrev-begove biblioteke, u ulici Gazi Husrev-begova 46 u Sarajevu, i dio je njene ukupne građe. Arhiv trenutno raspolaže sa jedanaest fondova i tri arhivske zbirke. Fondovi su u potpunosti sačuvani, djelimično su sređeni i pristupačni za korištenje. Većina dokumentacije pisana je na bosanskom jeziku, manje na osmanskom, njemačkom, arapskom i drugim jezicima.

U toku posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu, iz sigurnosnih razloga, građa je često premještana i tom prilikom dosta oštećena i rasuta. Arhivska služba Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koja je oformljena 1997. godine, uspjela je građu obraditi do nivoa u kojem se na perspektivu Arhiva može gledati s dosta optimizma.

Građu Arhiva Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini mogu koristiti naučni i stručni radnici, kao i druga lica u svrhu naučnoistraživačkog, publicističkog i sličnog društveno korisnog rada, uz nadzor arhivskog radnika u čitaonicama Gazi Husrev-begove biblioteke svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Sadržaj Arhiva obuhvata:

- period austrougarske okupacije,
- period Kraljevine Jugoslavije,
- period njemačke okupacije i NDH te
- period Socijalističke Jugoslavije.

 

FONDOVI:

 

1. Zemaljska vakufska komisija za BiH, 1883.-1894., 59 kutija, 5,5 metara dužnih;

2.
Zemaljsko vakufsko povjerenstvo za BiH, 1890.-1895., 108 kutija, 8,5 metara dužnih;

3. Zemaljsko vakufsko ravnateljstvo za BiH, 1895.-1909., 60 kutija, 80 svežnjeva, 20 metara dužnih;

4.
Ulema-medžlis, 1884.-1958., 160 svežnjeva, 34 metra dužna;


 
5. Vakufsko-mearifski saborski odbor, 1909.-1930., 223 svežnja, 61 metara dužnih;

6.
Vakufska direkcija, 1930.-1958., 314 svežnjeva, 72 metara dužna;


7.
Muftijstva:
    a)
travničko, 1916.-1930., 5 svežnjeva,
    b)
tuzlansko, 1916.-1935., 7 svežnjeva,
    c)
mostarsko, 1916.-1936., 8 svežnjeva,
    d)
sarajevsko, 1916.-1936., 11 svežnjeva,
    e)
banjalučko, 1916.-1936., 13 svežnjeva,
    f)
bihaćko, 1916.-1929., 5 svežnjeva.
        Ukupno muftijstva: 49 svežnjeva, 12 metara dužnih.

8. Sresko vakufsko-mearifsko povjerenstvo u Sarajevu, 1930.-1941., 60 svežnjeva, 12 metara dužnih;

9.
Kotarsko vakufsko-mearifsko povjerenstvo u Sarajevu, 1941.-1947., 30 svežnjeva, 5 metara dužnih;

10.
Vrhovno islamsko starješinstvo u SFRJ, 1930.-1992., 239 fascikli, 20 metara dužnih;

11.
Starješinstvo islamske vjerske zajednice u BiH, 1969.-1978., 90 kutija, 8 metara dužnih;

 

 


ZBIRKE:

 

1. Zbirka mutevelijskih završnih računa, budžeta, namira, 1910.-1971., 544 svežnja, 70 metara dužnih;

2.
Varija, 1930.-1993., 74 metara dužnih;

3.
Projektna dokumentacija, socijalistički period, 2 metra dužna.

 

 


ARHIVSKE KNJIGE:

 

Arhivske knjige se odnose na djelovodne protokole, finansijsko i materijalno poslovanje organa i ustanova Islamske zajednice iz različitih perioda. Uređene su po godinama i fondovima. Popisano je 1558 knjiga, period 1878.-1992., 97 metara dužnih.