Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

Anali GHB


Godišnjak Anali Gazi Husrev-begove biblioteke izdaje Gazi Husrev-begova biblioteka i u njemu se prvenstveno tretiraju islamske naučne discipline i druge oblasti u vezi sa bibliotečkim fondom i historijskom građom iz kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine. Anali se objavljuju od 1972. godine i do sada su objavljena 37 broja.

Redakcija

1. Ismet Bušatlić,
2. Kerima Filan,
3. Aladin Husić,
4. Muhamed Hodžić,
5. Adnan Kadrić,
6. Fikret Karčić,
7. Osman Lavić,
8. Enes Pelidija,
9. Haso Popara i
10. Asim Zubčević

Napomena: Cijena svih Anala GHB biblioteke je 15,00KM

Časopis Anali Gazi Husrev-begove biblioteke

ISSN: 0350-1418
EISSN: 2566-3267

  P O Z I V

ZA PRIJAVU RADOVA ZA 40. BROJ ČASOPISA ANALI GAZI HUSREV-BEGOVE BIBLIOTEKE

Redakcija časopisa Anali Gazi Husrev-begove biblioteke obavještava sve saradnike da je u toku priprema jubilarnog, 40. broja Anala, za 2019. godinu.

Pozivamo sve zainteresirane autore da nam dostave svoje naučne i stručne radove, te prikaze knjiga, radi publikovanja u novom broju Anala.

Časopis Anali GHB je indeksiran na Central and Eastern Europian Library (www.ceeol.com) i EBSCOhost Online Research Databases (www.ebscohost.com) bazama podataka. Prethodne brojeve Časopisa možete pogledati na web stranici: http://www.anali-ghb.com.

Krajnji rok za dostavu radova je 1. 9. 2019. godine.

Radove slati na e-mail adresu: anali@ghb.ba ili putem pošte na adresu Gazi Husrev-begova br. 46, Sarajevo, 71000 Bosna i Hercegovina, sa naznakom „za časopis Anali Gazi Husrev-begove biblioteke".

Molimo Vas da obratite pažnju na prilog Upute autorima koje prilažemo uz Poziv za saradnju.

S poštovanjem!

 

UPUTE AUTORIMA

 

U godišnjaku Anali Gazi Husrev-begove biblioteke tretiraju se prvenstveno islamske naučne discipline i druge oblasti u vezi sa bibliotečkim fondom i arhivskom građom Gazi Husrev-begove biblioteke, kao i kulturnim naslijeđem Bosne i Hercegovine općenito. Primaju se isključivo neobjavljeni rukopisi, koji se Redakciji dostavljaju u elektronskoj formi (CD ili e-mail) i u štampanom obliku na adresu Redakcije. Rukopisi se ne vraćaju.

 

Rukopisi mogu biti u kategorijama izvornog naučnog rada, preglednog naučnog rada, stručnog rada, istraživačke bilješke ili izlaganja sa naučnog skupa. Kategoriju rada predlaže autor, a konačnu odluku donosi Redakcija nakon provedenog anonimnog recenzentskog postupka.

 

Radovi opsegom ne bi trebali prelaziti 32 kartice, odnosno 57 600 znakova s prazninama. Dostavljaju se u fontu Times New Roman, veličini fonta 12 i proredom 1,5. Autori mogu dostaviti radove i na stranom jeziku (engleski, arapski, turski).

 

Osim osnovnog teksta, rad treba da sadrži:

 

-         Naslov; navodi se prije osnovnoga teksta.

-         Sažetak; navodi se ispod naslova i ne može imati više od 250 riječi. Piše se na jeziku kojim je pisan osnovni tekst.

-         Ključne riječi; navode se ispod sažetka na jeziku kojim je pisan osnovni tekst i može ih biti najviše 5.

 

Prilozi (ukoliko ih ima) dostavljaju se u zasebnoj elektronskoj formi u jednom od sljedećih formata: .tif , .jpg ili .pdf, u rezoluciji od najmanje 300 dpi.

 

Literatura, kao i bilješke i pojašnjenja, navode se u podnožnim napomenama u tekstu. Redakcija preporučuje sljedeći način citiranja:

 

ako se navodi monografska publikacija:

-         Fikret Karčić, Društveno-pravni aspekt islamskog modernizma, Sarajevo : Islamski teološki fakultet, 1990, str. 226.

 

ako se navodi članak objavljen u časopisu ili zborniku:

-         Husein Đozo, „Da li je problem otkrivanja žene vjerskog ili socijalnog karaktera", Novi Behar, X, br. 12-14 (15.1.1937), str. 139-140.

-         „Nastupni govor reisu-l-uleme IVZ u FNRJ Ibrahima efendije Fejića održan prigodom primanja menšure 12. septembra 1947 u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu", Glasnik VIS, br. 1-3/1950, str. 23-24.

 

ako se navodi arhivski materijal:

-         Vidi npr. Izvještaj Sreskog odbora AFŽ u Zvorniku upućen Zemaljskom odboru AFŽ 3. 8. 1947, Arhiv BiH (ABiH), Fond AFŽ, 1947, kutija 2, br. 745/47.

 

ako se navodi prilog dostupan putem elektronskog medija:

-         Alan Hopkinson, „The Alexandria Library and the work of the International Friends", Dostupno na: http://eprints.mdx.ac.uk/14/(Deposited 26 September 2005)

 

Časopis, također, objavljuje prikaze knjiga i periodike, osvrte na naučne skupove, predavanja i druge naučne i stručne događaje. Prikazi knjiga ne bi trebali prelaziti 12 000 znakova, a trebaju sadržavati ime i prezime autora, naslov djela, naziv izdavača, mjesto i godinu izdavanja te broj stranica. U prikazu pojedinog broja časopisa uz ime časopisa trebaju biti navedeni godište, godina i mjesto izdavanja, te broj.

 

Tekst rukopisa dostaviti sa naznakom „Za Anale Gazi Husrev-begove biblioteke" na adresu Gazi Husrev-begova br. 46 Sarajevo, 71000 Bosna i Hercegovina ili e-mail anali@ghb.ba

 Dig. biblioteka